N206, Ingenieur G. Tjalmaweg, Ontheffing geluidhinder nachtelijke werkzaamheden in het kader van de aanleg van de Rijnlandroute in de periode mei t/m juli 2021

Datum: 20-04-2021
Categorie(ën): Ontheffing geluidshinder

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.