Naast Oude Vlietweg 7, Rijnsburg, het renoveren van het woonhuis

Datum: 24-06-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.