Naast Westpad 14, Katwijk, het verbouwen van het pand en het gebruiken van het pand t.b.v. kantoorruimte of praktijkruimte

Datum: 15-12-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.