Nieuwe Duinweg 51, Katwijk, Loterijvergunning voor 2 januari 2021 om 12.00 uur

Datum: 28-09-2020
Categorie(ën): Loterijvergunning

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.