Nieuwe Duinweg 64, Katwijk, Een gewijzigde Drank- en Horecawetvergunning voor het bijschrijven en afmelden van leidinggevenden op het aanhangsel van het para-commerciële horecabedrijf de grote zaal in de Ontmoetingskerk

Datum: 26-11-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.