Noordduinseweg 4, Katwijk, het veranderen van de inrichting Willy Noord

Datum: 28-01-2019
Categorie(ën): Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.