Noordduinseweg 8, Katwijk, het realiseren van een jaarrond accommodatie voor kitesurfvereniging Airtime

Datum: 22-06-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.