Noordwijkerweg 53A, Rijnbsurg, Het houden van een online loterij op 25 mei 2021 om 16.00 uur

Datum: 22-02-2021
Categorie(ën): Loterijvergunning

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.