Nota Parkeerbeleid

Datum: 23-07-2020
Categorie(ën): Beleid

Het college maakt bekend dat de raad op 16-07-20 de Nota Parkeerbeleid heeft vastgesteld. In de Nota Parkeerbeleid zijn de hoofdlijnen van het parkeerbeleid in onze gemeente vastgelegd. Het beleid beschrijft onder andere een wijziging van de parkeernormen bij regulering waardoor bouwen makkelijker wordt, diverse aanpassingen in de soorten en voorwaarden van parkeervergunningen, aanpassingen van de parkeertarieven en parkeertijden en meer aandacht voor fietsparkeren. Het college gaat deze wijzigingen vanaf de 2e helft van 2020 verder uitwerken. U kunt het beleid van 24-07-20 t/m 18-09-20 inzien op het gemeentehuis.