Nota Parkeernormen 2020

Datum: 29-10-2020
Categorie(ën): Beleid

Het college maakt bekend dat zij op 20-10-2020 de Nota Parkeernormen 2020 heeft vastgesteld. De beleidsregels in deze nota gaan in per 01-12-2020. De volledige tekst van de Nota Parkeernormen 2020, kunt u raadplegen op www.overheid.nl. U kunt de nota ook van 30-10-2020 t/m 11-12-2020 inzien op het gemeentehuis.