Oegstgeesterweg 234, Rijnsburg, het slopen van de huidige opstallen en het realiseren van een energiezuinige 2 onder 1 kap woning

Datum: 28-09-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.