Ondermandaatbesluit

Datum: 17-12-2020
Categorie(ën): Kennisgeving

Door de clustermanager Informatie en Automatisering van de gemeente Katwijk is, conform artikel 7, lid 5 van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Katwijk, aan de afdeling Inkoop van de unit Inkoop en Juridische Zaken van de gemeente Katwijk ondermandaat verleend voor het nemen van uit aanbestedingsprocedures voortkomende besluiten, zoals voorlopige gunning, afwijzing en definitieve gunning. Alvorens deze besluiten te nemen, zal de clustermanager hiertoe via de email een akkoord geven aan Inkoop. Dit ondermandaat treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in werking.