Ondermandaatbesluit (projectleiders (II, III en senior), omgevingsregisseur en programmamanager)

Datum: 17-12-2020
Categorie(ën): Kennisgeving

Door de clustermanager van cluster PPO (Projecten, Programma’s en Opgaven) van de gemeente Katwijk is, conform artikel 7, lid 5 van het Algemeen mandaatbesluit, ondermandaat verleend aan projectleiders (II, III en senior), omgevingsregisseur en programmamanager (voor al deze functies geldt: niet zijnde inhuur) van de gemeente Katwijk. Dit ondermandaat treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in werking. U kunt dit ondermandaatbesluit van 18 december 2020 tot en met 28 januari 2021 inzien op het gemeentehuis.