Ondervolmacht/ondermachtiging

Datum: 13-01-2021
Categorie(ën): Overige besluiten

Door de gemeentesecretaris van de gemeente Katwijk is, conform artikel 2, lid 2 van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Katwijk, aan de Senior HRM adviseur van de unit HRM ten aanzien van de unit HRM van de gemeente Katwijk ondervolmacht dan wel machtiging verleend. Deze ondervolmacht dan wel machtiging treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in werking. U kunt dit ondermandaatbesluit van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 inzien op het gemeentehuis.