Ondervolmacht/ondermachtiging

Datum: 17-12-2020
Categorie(ën): Kennisgeving

Door de gemeentesecretaris van de gemeente Katwijk is, conform artikel 2, lid 2 van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Katwijk, aan de Senior HRM adviseur van de unit HRM ten aanzien van de unit HRM van de gemeente Katwijk ondervolmacht dan wel ondermachtiging verleend. Deze ondervolmacht dan wel ondermachtiging treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in werking. U kunt dit ondermandaatbesluit van 18 december 2020 tot en met 28 januari 2021 inzien op het gemeentehuis.