Ongewijzigd vastgesteld Beeldkwaliteitsplan De Horn het nieuwe lint fase 1b.

Datum: 02-04-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het op 12 maart 2020 ongewijzigd vastgestelde Beeldkwaliteitsplan De Horn het nieuwe lint fase 1b, ligt met ingang van 3 april 2020 tot en met 14 mei 2020 ter inzage.

Het beeldkwaliteitsplan legt de beeldkwaliteit vast voor fase 1b in de ontwikkelen woonwijk De Horn. Dit Beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de Welstandsnota.

Ter inzage

Het Beeldkwaliteitsplan is te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Ook kunt u het plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Tevens ligt het Beeldkwaliteitsplan ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Beroep
Tegen het Beeldkwaliteitsplan De Horn het nieuwe lint fase 1b kan geen beroep ingesteld worden.