Ongewijzigd vastgesteld Beeldkwaliteitsplan De Horn Merovingisch veld en Waterrijke punt

Datum: 03-11-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het op 8 oktober 2020 ongewijzigd vastgestelde Beeldkwaliteitsplan De Horn Merovingisch veld en Waterrijke punt, ligt met ingang van 6 november 2020 tot en met 17 december 2020 ter inzage.

Het beeldkwaliteitsplan legt de beeldkwaliteit vast voor Merovingsich veld en Waterrijke punt in de ontwikkelen woonwijk De Horn. Dit Beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de Welstandsnota.

Ter inzage
Het Beeldkwaliteitsplan is te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Ook kunt u het plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Tevens ligt het Beeldkwaliteitsplan ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Beroep
Tegen het Beeldkwaliteitsplan De Horn Merovingsich veld en Waterrijke punt kan geen beroep ingesteld worden.