Ontwerp beeldkwaliteitsplan "De Horn fase 1b

Datum: 19-11-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen, Overige besluiten

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan “De Horn fase 1b”  van de gemeente Katwijk ligt van 22 november 2019 tot en met 2 januari 2020 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied van het ontwerp beeldkwaliteitsplan “De Horn fase 1b” omvat een noordoostelijke deel van het bestemmingsplan “’De Horn” en ligt tussen de Oegstgeesterweg en de watergang De Vliet te Katwijk.

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de beeldkwaliteit van De Horn fase 1b vast te leggen in aanvulling op het  uitwerkingsplan De Horn Fase 1b. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 8 woningen en 1 woonboot mogelijk. Het gaat hierbij om vrijstaande woningen.

Ter inzage
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Tevens ligt het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Zienswijzen
Van 22 november t/m 2 januari 2020 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerp Beeldkwaliteitsplan naar voren brengen bij de raad van de gemeente Katwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de termijn van terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 071-4065133.

Bijbehorende bestanden kunt u hier inzien

 

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.