Ontwerp uitwerkingsplan “De Horn fase 1b”

Datum: 15-11-2019
Categorie(ën): Overige besluiten, Bestemmingsplannen

Het ontwerp uitwerkingsplan “De Horn fase 1b” (met bijbehorende stukken) van de gemeente Katwijk liggen van 15 november 2019 tot en met 27 december 2019 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied van het uitwerkingsplan “De Horn fase 1b” omvat een noordoostelijke deel van het bestemmingsplan “De Horn” en ligt tussen de Oegstgeesterweg en de watergang De Vliet te Katwijk.

Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 8 woningen en 1 woonboot mogelijk. Het gaat hierbij om vrijstaande woningen.

Ter inzage

Het ontwerp uitwerkingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl en www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

•    Regels, toelichting en bijlagen.
•    Verbeelding.

Tevens ligt het ontwerp uitwerkingsplan ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Zienswijzen ontwerp uitwerkingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Digitaal is alleen mogelijk via het daarvoor bestemde web-formulier en niet via een e-mail. Het web-formulier is te vinden op www.katwijk.nl /zienswijze. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer (071) 406 5146.

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.