Ontwerpbestemmingsplan 3 woningen Noordwijkerweg 21 - 35

Datum: 26-02-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ontwerpbestemmingsplan 3 woningen Noordwijkerweg 21 – 35  van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpRBGnrdwkrweg2135-on01 ligt met ingang van 1 maart 2019 tot en met 11 april 2019 ter inzage.

Op deze pagina staat de publicatie in eenvoudiger taalgebruik. De volledige publicatie staat in de Staatscourant.


Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het perceel gelegen tussen Noordwijkerweg 21 en nummer 35 in Rijnsburg.

Het bestemmingsplan 3 woningen Noordwijkerweg 21 – 35 is opgesteld om de bouw van maximaal 3 woningen mogelijk te maken op het perceel gelegen tussen Noordwijkerweg 21 en nummer 35 in Rijnsburg.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer

Als de directe link niet werkt, zoek dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl naar bestemmingsplan NL.IMRO.0537.bpRBGnrdwkrweg2135-on01

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:
verbeelding ontwerpbestemmingsplan 3 woningen Noordwijkerweg 21 – 35 (pdf, 151 kB)
toelichting en regels en bijlagen ontwerpbestemmingsplan 3 woningen Noordwijkerweg 21 – 35 pdf, 25 MB)

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer (071) 406 5146


U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.