Ontwerpbestemmingsplan “Fietspad Westerbaan”

Datum: 27-06-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ontwerpbestemmingsplan “Fietspad Westerbaan” van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537. bpKATfpdwesterbaan-on01, ligt met ingang van 27 juni 2019 tot en met 8 augustus 2019 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied is gelegen aan zuidkant van Katwijk aan Zee. Het betreft een de nieuwe fietsverbinding tussen de Cantineweg en de Laan van Nieuw Zuid. Naastgelegen percelen zijn onderdeel van het plangebied, hierdoor worden deze gronden voorzien van een actueel planologisch-juridisch kader.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/webr/roo/bestemmingsplannen

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:
ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpKATfpdwesterbaan-on01

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbestemmingsplan kunnen door een ieder worden ingediend bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Afdeling Ruimte en Veiligheid, team Ruimte, telefoon (071) 406 5000.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijk vastgestelde bestemmingsplan enkel kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan en men belanghebbende is.