Ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Standplaatsen''

Datum: 12-04-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Standplaatsen” van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKRVstandplaatsen-on01, ligt met ingang van 12 april 2019 tot en met 23 mei 2019 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het gehele grondgebied van de gemeente Katwijk. In de huidige Algemene Plaatselijke Verordening is een directe koppeling met het bestemmingsplan gemaakt. Dit betekent dat als volgens het bestemmingsplan geen standplaats is toegestaan het college de standplaatsvergunning moet weigeren. Doel van dit bestemmingsplan is dan ook de standplaatsen, zoals beschreven in het standplaatsenbeleid, ruimtelijk mogelijk te maken en eenduidige regels hiervoor vast te stellen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:
ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpKRVstandplaatsen-on01

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.katwijk.nl (onder: wonen en verbouwen vervolgens bekendmakingen) via onderstaande pdf-documenten:
-    Verbeelding (pdf, 4,45 MB)
-    Toelichting en regels (pdf, 7,93 MB)

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Veiligheid via telefoonnummer (071) 406 5450.

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.