Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Kustwerk Katwijk’

Datum: 04-03-2021
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk maakt bij besluit van 23 februari 2021 bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Kustwerk Katwijk’ is vrijgegeven voor ter inzage legging met mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het strand vanaf de vloedlijn en het duingebied, minus het deel waar een natuurbestemming op ligt. De herijking van de bestaande planologische regelgeving is vooral gericht op de bebouwing op het strand. De boulevard valt niet onder de partiële herziening. De herziening is conserverend, het bestaande aantal strandpaviljoens en overige accommodaties blijft ongewijzigd. Wel zijn de bouw- en gebruiksregels voor de strandpaviljoens op enkele ondergeschikte onderdelen aangepast.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Kustwerk Katwijk’ ligt met ingang van vrijdag 4 maart 2021 tot en met donderdag 8 april 2021 ter inzage. Het plan is in te zien in het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0537.bpKATkustwerkherz-ON01.

Zienswijze indienen
Gedurende bovengenoemde termijn is het mogelijk een schriftelijke zienswijze te geven en deze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Beleid Fysieke Leefomgeving via telefoonnummer (071) 406 50 00.