Ontwerpuitwerkingsplan Oegstgeest

Datum: 03-02-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

Het college van Oegstgeest wil de inwoners van Valkenburg er op wijzen dat per 6 februari 2020 gedurende 6 weken het ontwerpuitwerkingsplan Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, plandeel noord’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.UPRhwZuid-ON01 ter inzage ligt. Dit plangebied ligt tegenover Het Buitenwater in Valkenburg, Gemeente Katwijk. Het ontwerpuitwerkingsplan is raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en kan als papierenversie bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien.

Zienswijzen
Tijdens deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze indienen. Wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z/19/127938 / zienswijze ontwerpuitwerkingsplan Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, plandeel noord.