Parkeerterrein Middelmors, Rijnsburg, Een ontheffing recreatief nachtverblijf voor de periode van 25 oktober 2020 tot 12 januari 2021

Datum: 09-03-2020
Categorie(ën): Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.