Paul Krugerstraat 4, Katwijk, het in stand houden van de huidige in/uitrit

Datum: 07-01-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.