Plein Oude kerk, Katwijk, Het organiseren van de Actiedag Oude Kerk op 6 juli 2019

Datum: 04-06-2019
Categorie(ën): Evenementen, vergunning verleend

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.