Princestraat 39 A, Katwijk, het wijzigen van de kozijnen op de eerste en tweede verdieping

Datum: 02-11-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.