Rekreatiepad 3, Valkenburg, het starten van de inrichting Hoekstra Wheels

Datum: 22-03-2021
Categorie(ën): Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.