Rijnstraat 7, Katwijk, het verbreden van de dakkapel in het voordakvlak van de woning

Datum: 12-05-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.