Roest van Limburgstraat 27, Katwijk, het realiseren van een dakopbouw in de zijdakvlakken

Datum: 11-06-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.