Rotonde Rijnsburgerweg, Laan van Verhof, Rijnsburg, Ontheffing geluidhinder voor asfalteringswerkzaamheden op 3 november 2020 van 19.00 tot 06.00 uur

Datum: 22-10-2020
Categorie(ën): Ontheffing geluidshinder

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.