Sandtlaan 80, Rijnsburg, het restaureren van de ornamenten aan het plafond

Datum: 07-05-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.