Sandtlaan 80, Rijnsburg,

Datum: 04-11-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

het uitvoeren van onderhoud, het saneren van asbest, het treffen van energiebesparende maatregelen, het wijzigen van de indeling, het isoleren van het dak en het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.