Saneringsprogramma verkeersgeluid Rijnstraat

Datum: 03-09-2019
Categorie(ën): Beleid

Gedurende een termijn van zes weken ligt het ontwerp van dit saneringsprogramma, vanaf 6 september t/m 18 oktober 2019, ter inzage op het gemeentehuis.

Het opgestelde saneringsprogramma is de beschrijving van de maatregelen om de geluidshinder van het verkeer op de Rijnstraat te verminderen.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende genoemde periode schriftelijk, mondeling of digitaal via www.katwijk.nl/zienswijze hun zienswijzen indienen bij het college.


Het bijbehorende bestand kunt u hier inzien

ontwerp (pdf, 1,15 MB)

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.