Saneringsprogramma verkeersgeluid Sandtlaan-Oegstgeesterweg

Datum: 26-11-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

Gedurende een termijn van zes weken ligt het ontwerp van dit saneringsprogramma, vanaf 29 november 2019 tot en met 9 januari 2020, ter inzage op het gemeentehuis.

Het opgestelde saneringsprogramma is de beschrijving van de maatregelen om de geluidshinder van het verkeer op de Sandtlaan en de Oegstgeesterweg (het wegvak tussen de Brouwerstraat en de Splitsingrotonde) te verminderen.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende genoemde periode schriftelijk, mondeling of digitaal via www.katwijk.nl/zienswijze hun zienswijzen indienen bij het college.

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.