Schoolstraat 9, Katwijk, het uitbouwen aan de achterzijde en wijzigen van de draagconstructie van de woning

Datum: 17-12-2020
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, verleend

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.