Secr. Varkevisserstraat 222, Katwijk, een loterijvergunning voor een loterij op 14 maart 2020

Datum: 21-02-2020
Categorie(ën): Loterijvergunning

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.