Smidstraat 8 A, Katwijk, het bouwen van opslagruimte (de Jager betonherstel)

Datum: 25-01-2021
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.