Snijderstraat 4, Katwijk, het veranderen van een inrichting (Alliander)

Datum: 25-02-2019
Categorie(ën): Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen

Deze melding is om u te informeren. U kunt geen bezwaar indienen. Op het gemeentehuis kunt u een toelichting krijgen op de stukken.