Steenbakkerstraat 3, Katwijk, het wijzigen van de gevel en het realiseren van een in- en uitrit

Datum: 01-04-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.