Stichting Dunavie wil in het gebouw van de vroegere Visserijschool aan de Sluisweg 98 in Katwijk aan Zee 11 woon-appartementen realiseren. Ook is het plan om op het terrein bij dat gebouw 21 woonappartementen te bouwen. Daartoe is een aanvraag 0mgevingsve

Datum: 05-07-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

Het verkeer op de wegen Rijnmond en Binnensluis veroorzaakt op sommige gevels van een aantal van de te bouwen woonappartementen meer geluid dan wettelijk is toegestaan. Daarom is een ontwerpbesluit tot vaststelling hogere geluidswaarden opgesteld. De voorgenomen vaststelling hogere waarden geluid heeft geen gevolgen voor het geluid op de gevels van de in de omgeving gelegen bestaande woningen.

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien

ontwerpbesluit (pdf, 3,00 MB)
geluidsonderzoek (pdf, 4,69 MB)

 

 

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.