Strand, Katwijk, Vergunning voor het rijden op het strand met voertuigen, voor het plaatsen van voorwerpen op het strand en ontheffing geluidhinder tijdens de werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van de Strandsuppletie in de periode van 13 mei

Datum: 17-04-2019
Categorie(ën): Standplaatsvergunningen, Ontheffing geluidshinder, Strand

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.