Subsidieregeling Lokale Vervoersvoorzieningen

Datum: 01-07-2020
Categorie(ën): Kennisgeving

Het college maakt bekend dat het op 16 juni 2020 de Subsidieregeling Lokale Vervoersvoorziening heeft vastgesteld en dat deze per 1 juli 2020 in werking treedt. Het college wenst voor de inwoners van Katwijk die al dan niet een lichte beperking hebben, te voorzien in een lokale vervoersvoorziening. De subsidieregeling regelt de hoogte van het subsidieplafond, de wijze van verdeling ervan en geeft gegadigden inzicht in de wensen van het college met betrekking tot de lokale vervoersvoorziening.

U kunt de subsidieregeling van 1 juli 2020 t/m 31 juli 2020 inzien op het gemeentehuis. Ook is deze digitaal in te zien op www.detoekomstvankatwijk.nl en via www.overheid.nl.
 
Ook kunt u de subsidieregeling inzien via de onderstaande documenten: