Swammerdamstraat 22, Katwijk, het uitbreiden van de woning

Datum: 03-08-2020
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, verleend

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien:


Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.