Swammerdamstraat 7, Katwijk, het realiseren van een erfafscheiding

Datum: 24-06-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.