Taanderstraat 13, Katwijk, het uitbreiden van de inrichting Floorweb B.V.

Datum: 19-05-2020
Categorie(ën): Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.