Taanderstraat 2, Katwijk, het wijzigen van de voorgevel en de luifel van het bedrijfspand van de reeds verleende omgevingsvergunning met zaaknummer 1647616 (Oomen verhuizers)

Datum: 16-02-2021
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.