Taanderstraat 6(op de locatie van Taanderstraat 2), Katwijk, het realiseren van een bedrijfshal Oomen verhuizers

Datum: 02-09-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.