Taanderstraat 7, Katwijk, het plaatsen van een tijdelijke tent voor twee jaar

Datum: 01-03-2021
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.